• Pano
 • Pano II
 • Yangzhou Dawn Triptych
 • Pink Dawn, Yangshou
 • Yangshou Diptych
 • Yangshou Dawn
 • Central I
 • Sheung Wan
 • Pano
 • Pano II
 • Yangzhou Dawn Triptych
 • Pink Dawn, Yangshou
 • Yangshou Diptych
 • Yangshou Dawn
 • Central I
 • Sheung Wan